Misyon&Vizyon

- Derneğimizin tüzük ile belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde üyelerimizin ( Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerinin  menfaatlerini en ön planda tutarak, tarafsız ve güvenilir  hizmet vererek mümkün olan en iyi hizmeti etkin kadro ve paydaşlarımız sağlayarak , devamlı araştırma geliştirme de bulunmak . . . 

-        Meslek mensuplarının yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek ve meslek mensuplarının işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak, 

-        Meslek mensuplarına öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve meslek grubu oluşturmak, 

-   Meslek mensuplarını küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek, 

-        Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, 

-        Çalışanlarına ve hizmet verdiği kişi/kurumlara değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını yasaların öngördüğü sağlık önlemleriyle etkinleştirerek tüm ilgili tarafların sağlığını korumasına katkı sağlamak, 

-        Belirlenen hedeflere ulaşmak  için  sistemli  ve  planlı  eğitim,  katılım  ve  geliştirme çalışmaları yapmak, 

-        Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemimizi risk odaklı yaklaşımla sürekli iyileştirerek geliştirmek