Hakkımızda

1909 yılında talimatname ile başlayan.
16.Ocak 1924 tarihli 168 sayılı talimatname ile genişletilen
19 Haziran 1927 tarihli 1093 sayılı kanunla talimatnamenin ilk gümrük komisyoncusu kanuna dönüştürülen.
01 Şubat 1973 tarihli 1615 sayılı kanunla yeniden çehre değiştiren meslek.
1963 Ankara antlaşmasıyla başlayan Avrupa ile ekonomik alanda ortaklık süreci. 06 Mart 1995 tarihinde 1/95 sayılı ortaklık kararı sonucunda 01.Ocak 1996 yılında Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında gümrük birliği oluşturulmuş. 27.Ekim 1999 tarihinde 4458 sayılı gümrük kanunu gümrük birliğine uygun yeni gümrük kanunu olarak yürürlüğe girmiş. Gümrük komisyoncuları ve gümrük komisyoncu yardımcıları 4458 sayılı kanunla gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı unvanı alarak mesleği icra etmeye devam etmektedir.
İstanbul gümrük müşavirleri derneğinin 25 Eylül 2001 tarihinde tüzük değişikliğine giderek, tüzüğün 25.maddesine göre (Kurullara seçilecek Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.) Yani Gümrük Müşavirleri Gümrük Müşavirlerini, Müşavir Yardımcıları- Müşavir Yardımcılarını seçecek ayrı ayrı sandıklarda oy kullandırılarak, Gümrük Müşavir Yardımcılarının Dernek başkanın seçme hakkı ellerinden alınmıştır.
Böyle olunca da maalesef meslekte bölünmeler ve Gümrük Müşavir Yardımcıları Dernek başkanını seçemediğinden, Yönetime talip olanların oy kaygısı yaşamasından dolayı ne yazık ki Gümrük müşavir yardımcıları görmezlik gelinmeye, meslekte etkisizleştirme, pasif duruma düşürme senaryoları ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bu durumdan rahatsız olan yaklaşık 20-25 Gümrük Müşavir Yardımcısı 2005 yılında Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerleri derneğini kurarak Gümrük Müşavir Yardımcılarının haklarını korumak ve mesleği bölünmüşlükten kurtarmak amacıyla büyük özveriyle kısıtlı ortamlarda çalışarak ayakta durmaya çalışmış. Mesleğin ve üyelerinin haklarının korunması anlamda birçok dava açarak ya da açılan davalara müdahil olarak hakların kazanılmasına öncülük etmiş ve etmektedir.
Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerleri derneği her dönem yönetime talip olan genç arkadaşlarımızla mesleğimizi yeni fikir ve yenidünya görüşü ile ileri taşımaktadır. 
Derneğimizin en büyük amacı mesleğimizi kariyer meslek olarak her platformda temsil etmek, mesleğin gerekli itibarına kavuşmasını sağlamak, Üyelerinin hakkını sonuna kadar savunmak, adliye koridorlarında, sağlıkta ve mutlukta üyelerimizi yalnız bırakmamaktır. Mesleki barışı yeniden sağlamaktır.

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
KAZIM ADIGÜZEL