SINAV MI ? SINAMA MI?

      

Olağanüstü Pandemi koşullarından sonra 2021 yılının Kasım ayında Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları yapılmıştır. Sınavla ilgili söylenecek o kadar çok fazla şey var ki;

Önce sınavı komisyonu ile başlamak gerekiyor; sınav komisyonunu oluşturanların sınavlara bakış açıları nelerdir?  Soru sorma tekniğinin en ince ayrıntılarını bu sınavda ortaya çıkartmışlardır. Soru sormaktan çok soruya yorum katarak Mevzuat hükümleri bir tarafa bırakılmış adeta akademik kariyer sınavlarında kullanılan soru sorma teknikleri uygulanmıştır. Hesaplama kıymet sorularına farklı bir bakış açısı getirilmiş, hesap makinası ile hesaplanabilecek sorular meslektaşlarımızı zorlamıştır.

Yapılan sınavların soru sorma teknikleri incelendiğinde sınavın başarılı olma kriteri hesap uzmanlığı, matematik yüzler tablosu çarpımını ezberlemek gibi kriterlere sahip olmak gerektiği reel bir gerçektir. Bir insanın hem ezber tekniğinin çok iyi olması, hesap uzmanı olması ve onlar, yüzler basamaklarının ezbere bilmesi bu sınavın olmazsa olmazlarındandır. Soruları hazırlayan komisyonda bulunan eğitimci, Akademik hocaların, hesap makinası ile hesaplanması gereken sorulara kendilerinin ne kadar doğru cevap verebilecekleri sorulması gereken sorulardan bir tanesidir.

Akıl almaz soru sorma teknikleri ile sorulan soruların tek bir izahatı vardır, sınavda başarı kriterinin çok düşük olmasını sağlamaktır.

Bir diğer konuda Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavlarında sorulan 20  adet sorunun genel yetenek, edebiyat, tarih sorularından oluşmasıdır. Kariyer bir meslek olan Gümrük Müşavirliğinin ilk basamağı Gümrük Müşavir Yardımcılığıdır. Soruların tümünün Güncel Mevzuat dahilinde sorulması gerekir. Neticede yapıIan bu sınav KPSS sınavı değildir. Yaşadığımız Yüzyılda bir devlet kurumunun sınavların başarısız olması üzerine kurmuş olduğu bir yapı ve bu yapının içinde akademi öğretim görevlilerin de yer alması üzüntü vericidir. Bir yıl boyunca gireceği sınava kendini hazırlamak için her türlü fedakarlıkta bulunan, eğitim alabilmek için maddi manevi sorumluluk altına giren, sosyal hayatından vazgeçen meslektaşlarımız sınavdaki soruların kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak görmektedir.

Amaçları başarısız bir Sınav yapmak olanlara artık tepkisiz kalmamak gerekir…!

Bizleri sınavla sınayanlar bilmelidirler  ki; biz bu mesleğin hep öncüleri olmuşuzdur. Nedensiz, niçinsiz sorularını sormadan bizler ülkemizin dış ticaretin öncüleri olmaya devam edeceğiz. Kontrolsüz gücün yönetilemeyeceği bir ortamda, kontrolsüz yapılan sınavlarında yönetilemeyeceği reel bir gerçektir. Açılacak davalar, soru iptalleri üzerine kurulmuş bir sınav yılı daha geride kalmıştır.

Bir şeyleri değiştirmek için önce insanların kendilerini değiştirmeleri gerekmektedir. Değişim şimdi başlamalıdır.

Sınavların sınanmayla geçmemesi dileği ile….

 

Cahit Hangül

Gümrük Müşavir Yardımcısı